Hệ thống Auto

Hệ thống Auto & kết nối lại

Bạn có thể lựa chọn kiểu chơi Auto nếu không muốn ván chơi bị gián đoạn khi bận việc bằng cách nhấp vào ô của mình và chọn 'Chơi Tự Động'.

Chọn chế độ 'Chơi Tự Động'

Khi bạn bị disconnect hoặc treo máy qua 2 lượt đổ xúc sắc, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ chơi auto.

Trong trạng thái Auto sẽ có những hạn chế sau:

  • Không thể sử dụng thẻ bài hỗ trợ (Ví dụ như thẻ ra tù miễn phí).
  • Không tự động di chuyển khi vào ô Bến Xe.
  • Chỉ có thể sử dụng chức năng đổ xúc sắc đôi để ra tù.
  • Không thể tổ chức Đại Nhạc Hội.
  • Không thể mua lại thành phố của người chơi khác.
  • Nếu không đủ tiền sẽ tự chọn ngẫu nhiên nhà để bán hoặc phá sản (Không thể chọn thuê tiền từ ngân hàng).
  • Trường hợp nhiều người chơi bị disconnect, ván chơi vẫn được tiếp tục.