Phạt tiền & phá sản

Quy tắc phạt tiền và phá sản

Khi có người chơi khác đặt chân vào ô đất mà mình sở hữu, người chơi đó sẽ phải nộp 1 khoản tiền cho bạn.

Phí tham quan hiển thị phía dưới ô thông tin

  • Có thể xem số tiền người chơi khác phải nộp phạt bằng cách nhấp vào ô đất đó và xem mục 'Phí Tham Quan'.
  • Nếu không đủ tiền đóng phạt, sẽ xuất hiện bảng thông báo chọn cách giải quyết là Bán Nhà, Vay Tiền hoặc Phá Sản. Mỗi lượt chơi chỉ được phép Vay Tiền 1 lần.

3 lựa chọn cho người chơi khi đã cạn kiệt vốn

Nếu không còn đủ vốn để đóng phạt, nộp thuế ... người chơi sẽ bị phá sản coi như thua cuộc:

Thông báo người chơi phá sản

Sẽ có những Thẻ Bài Cơ Hội giúp người chơi không phải đóng tiền khi sử dụng. Đây là một cách nữa để cứu cánh cho bạn những lúc nguy nan này.