Quy tắc đổ xúc xắc

Quy tắc đổ xúc xắc

  • Khi mới bắt đầu ván đấu, bạn sẽ tiến hành chọn thẻ bài để quyết định xem ai là người thẩy xúc xắc trước.

Bạn sẽ được chọn 1 trong 2 lá bài

Nếu trúng lá bài đi trước bạn sẽ được đi trước

  • Những người trong ván chơi sẽ luân phiên nhau đổ xúc xắc để đi cờ. Trong trường hợp có 4 người chơi, sẽ luân phiên thẩy theo chiều kim đồng hồ (Tính từ người thẩy đầu tiên).
  • Người chơi thẩy xúc sắc có 2 mặt giống nhau sẽ được thẩy thêm lần nữa, nếu thẩy 2 mặt giống nhau 3 lần liên tiếp sẽ bị nhốt vào Côn Đảo.
  • Nếu đổ trúng vào các ô Côn Đảo, Bến Xe thì quyền đổ xúc sắc sẽ lập tức chuyển sang người khác, cho dù người đó đang có mấy lượt đổ đi chăng nữa.
  • Trong ván chơi, nhấn thả nút ‘Đổ’ để thẩy xúc sắc.

Nhấn Đổ để ngẫu nhiên ra số bước

  • Bạn có thể chi tiền để mua số để khi xúc xắc sẽ chỉ ra số chẵn hoặc chỉ ra số lẻ.
  • Khi đã xúc xắc xong, nhân vật của bạn sẽ di chuyển dựa theo số bước có được và dẫm vào 1 trong những ô trên bàn.