Quy tắc Thắng - Thua

Quy tắc Thắng - Thua

Ván chơi sẽ kết thúc khi một trong các điều kiện dưới đây xảy ra:

    • Một người chơi bị phá sản.
    • Một người chơi mua được toàn bộ thành phố trên cùng 1 con đường.
    • Một người chơi mua được cả 5 điểm du lịch.
    • Một người chơi có sở hữu 3 cặp màu.
    • Đã qua 30 lượt (Hoặc kéo dài hơn 25 phút) nhưng chưa có bên nào thỏa các điều kiện trên, lúc này bên nào còn nhiều tiền hơn sẽ dành chiến thắng (Đây là trường hợp khá hy hữu ^^).

Clip: Mua được toàn bộ thành phố trên cùng 1 con đường.

Clip: Mua được cả 5 điểm du lịch.

Clip: Sở hữu 3 cặp màu.

Clip: Bị phá sản.