Quy tắc xây nhà

Quy tắc xây nhà

 • Trong quá trình chơi, khi bạn bước chân vào 1 ô đất thành phố, nếu đủ tiền và ô đất đó chưa có ai sở hữu thì có thể chi tiền để xây nhà.

Chọn loại kiến trúc để xây dựng

 • Bạn có thể nhấp vào mỗi ô đất để xem thông tin chi tiết về giá xây nhà ở đó.
 • Mỗi thành phố có 5 cấp bậc nhà theo thứ tự tăng dần:

Các thông tin về đất tại thành phố

 • Giá xây dựng nhà ở mỗi thành phố khác nhau, tăng dần theo chiều kim đồng hồ kể từ ô xuất phát.
 • Cấp nhà càng cao, tiền tham quan nhận được khi người khác bước vào càng nhiều.
 • Trong lượt đầu tiên thẩy xúc xắc, khi mua được 1 thành phố nào đó, bạn chỉ có thể xây nhà tối đa là chung cư.
 • Khi đi qua ô Bắt Đầu lần nữa, bạn mới có thể xây dựng được cấp nhà cao hơn cho thành phố của mình (Khách sạn hoặc biểu tượng thành phố).
 • Chỉ có những thành phố đã xây được khách sạn mới có thể xây được biểu tượng thành phố.

Nhà cửa được xây tại các khu vực tỉnh thành

 • Người chơi khác khi đi vào vùng đất bạn sở hữu sẽ phải trả 1 khoản tiền gọi là phí tham quan, sau đó người chơi đó có thể dùng tiền để mua lại thành phố đó. Sau khi mua lại sẽ được quyền nâng cấp nhà ở thành phố vừa mua (chỉ tính khi qua điểm "Bắt Đầu" lần 2).
 • Những thành phố đã xây dựng được biểu tượng thành phố & 5 điểm du lịch thì không thể mua lại.
 • Trong mỗi ván chơi, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 3 ô đất vàng, phí tham quan khi vào những ô đất này sẽ tăng gấp đôi => nên cố gắng chiếm hữu mỗi khi có cơ hội.

Lưu ý:

 • Trong lượt đầu tiên, chỉ có thể xây nhà cao nhất là cấp 'Chung Cư'. Khi qua ô bắt đầu lần kế tiếp, có thể xây nhà cấp cao hơn (Khách sạn hoặc Biểu tượng).
 • Sở hữu 1 cặp màu (Ô nhà đất cùng màu trên bàn cờ) sẽ được x2 giá tiền tham qian.
 • Nếu ô đất đó đã có người sở hữu, bạn cũng có thể bỏ tiền mua lại, tuy nhiên giá mua lại sẽ đắt gấp đôi. Sau khi mua lại, bạn được quyền xây nhà cấp cao hơn ngay trong lượt đó (với điều kiện đã đi qua ô bắt đầu lần 2). Tuy nhiên nếu ô đất đó đã xây Biểu Tượng Thành Phố hoặc là ô đất du lịch sẽ không thể mua lại.