Thẻ Bài Cơ Hội

Các loại Thẻ Bài Cơ Hội

Đừng nghĩ rằng Thẻ Bài Cơ Hội là thẻ bài có lợi cho bạn, vì đôi khi có một vài thứ bạn chắc chắn sẽ không muốn nhận lấy.

Trên ván cờ, sẽ có 3 ô thuộc Thẻ Bài Cơ Hội. Khi đi vào các ô này, bạn sẽ được nhận được NGẪU NHIÊN các lợi ích và thiệt thòi sau:

 • Miễn chi phí khi vào nhà người khác.
 • Giảm 50% phí khi vào nhà người khác.
 • Ngăn những hiệu ứng gây hại cho thành phố.
 • Miễn phí ra tù.
 • Change City: Đổi 1 thành phố của mình lấy 1 thành phố của đối phương (Vô hiệu nếu bản thân không có thành phố nào).
 • Force Sell City: Buộc đối phương phải bán 1 thành phố. Nếu đối phương không có thành phố sẽ không có tác dụng.
 • Phá hủy 1 cấp nhà thành phố: Nếu không có thành phố thì thẻ bài bị vô hiệu. Nếu hai thành phố cùng người chơi gần nhau thì sẽ bị chung hiệu ứng.
 • Gây dịch bệnh miễn toàn bộ phí trong 5 lượt: Nếu không có thành phố thì thẻ bài bị vô hiệu, nếu hai thành phố củng cùng người chơi gần nhau thì sẽ bị chung hiệu ứng.
 • Gây mất điện giảm 50% phí: Nếu không có thành phố thì thẻ bài bị vô hiệu. Nếu hai thành phố cùng người chơi gần nhau thì sẽ bị chung hiệu ứng.
 • Đi đến ô thuế.
 • Đi đến ô tổ chức sự kiện.
 • Đi đến thành phố tổ chức sự kiện.
 • Đi đến ô Bến xe.
 • Vào tù.
 • Đến điểm bắt đầu.
 • Tổ chức sự kiện: Miễn phí tiền.

Thông báo của Thẻ Cơ Hội khi đi vào

Lợi ích được hưởng hoặc hình phạt từ Thẻ Cơ Hội