Đặc tính nhân vật

Phẩm chất nhân vật:

Nhân vật trong Cờ Tỷ Phú được phân thành 5 phẩm chất từ thấp đến cao: Đỏ, Lục, Lam, Vàng, Tím. Những phẩm chất này sẽ ảnh hưởng đến số lượng kỹ năng mà nhân vật đó sở hữu:

  • Nhân vật đỏ: Không có kỹ năng ngẫu nhiên
  • Nhân vật lục: 1 kỹ năng ngẫu nhiên
  • Nhân vật lam: 2 kỹ năng ngẫu nhiên
  • Nhân vật vàng: 3 kỹ năng ngẫu nhiên
  • Nhân vật tím: 4 kỹ năng ngẫu nhiên

Giá trị của nhân vật nằm ở phẩm chất màu và sao

Kỹ năng nhân vật:

Các nhân vật trong cờ tỷ phú từ phẩm chất Lục trở lên đều sở hữu ít nhất 1 kỹ năng cho mình. Có rất nhiều kỹ năng nhưng tóm tắt có thể được chia làm 3 nhóm:

1. Nhóm giảm tiền:
Gồm các kỹ năng giúp nhân vật giảm thiểu chi phí khi xây nhà, du lịch, tổ chức hội chợ, đóng thuế, giảm tiền phạt …

5 kỹ năng giảm tiền của nhân vật

2. Nhóm tăng tiền:
Gồm các kỹ năng giúp nhân vật tăng số lượng tiền nhận được khi đối phương vào khu đất mình, tăng tiền khởi hành, nhận lại tiền khi vào ô đất mình đã xây dựng …

7 kỹ năng tăng tiền của nhân vật

3. Nhóm di chuyển:
Đây là nhóm kỹ năng rất hiếm, gồm các loại kỹ năng như: di chuyển ngược trong lượt đầu tiên, di chuyển x2 số nút trong lượt đầu tiên, di chuyển đến ô bến xe ngay sau khi bị phạt tiền …

4 kỹ năng di chuyển của nhân vật


Lưu ý:

  • Mỗi khi quay rương, nhân vật nhận được sẽ có các kỹ năng ngẫu nhiên.
  • Các kỹ năng có thể được tăng hiệu quả khi nhân vật tăng sao.
  • Mỗi khi nhân vật tăng phẩm chất, có thể ngẫu nhiên nhận được 1 kỹ năng mới.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể có tối đa 1 kỹ năng di chuyển trong bộ kỹ năng của mình.