Nâng cấp nhân vật

Nâng cấp nhân vật

Các nhân vật trong Cờ Tỷ Phú có thể nâng cấp để tăng sao (mỗi phẩm chất nhân vật có 5 sao). Số sao càng cao thì mức độ ảnh hưởng kỹ năng của nhân vật càng nhiều.

Khi nâng cấp sẽ tiêu hao vàng và các thẻ bài nhân vật khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia thi đấu để tăng kinh nghiệm cho nhân vật.

VD: Nhân vật Nam Ca Sĩ Lục 1 sao có kỹ năng giảm 15% chi phí xây nhà. Khi tăng lên Lục 2 sao thì kỹ năng sẽ là Giảm 18% chi phí xây nhà.

Lên sao, điểm kỹ năng sẽ gia tăng đáng kể

Nhân vật đạt 5 sao, nếu tiếp tục nâng cấp sẽ được nâng lên phẩm chất cao hơn:

Nhân vật chuyển phẩm chất từ đỏ sang lục và có thêm kỹ năng:

Bán nhân vật

Các nhân vật không dùng đến, có thể bán đi để kiếm thêm vàng:

Chọn những nhân vật không cần đến và bán đi sẽ nhận thêm tiền